Konačna rang lista i obavještenje o upisu na osnovne studije - III upisni rok

03.09.2022


Konačna rang lista i obavještenje o upisu na osnovne studije - III upisni rok

S obzirom da u propisanom roku nije bilo prigovora na preliminarnu rang listu (objavljenu 2.9. 2022. godine) za upis na osnovne studije Građevinskog fakulteta, studijski program Građevinarstvo, za studijsku 2022/23. god – III upisni rok, konačna rang lista je nepromijenjena u odnosu na preliminarnu

Kandidati koji su stekli pravo upisa, treba da se upišu:

7.  septembra 2022. godine, od 9:00h do 13:00h, u studentskoj službi.

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u navedenom roku, smatra se da je odustao od upisa (Član 16 Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILNIK%20O%20BLIZIM%20USLOVIMA%20KRITERIJUMIMA%20I%20POSTUPKU%20UPISA%20U%20I%20GODINU%20STUDIJA_2.pdf).

Za upis je potrebno:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
  • indeks (kupiti u knjižari; na prvoj stranici upisati odgovarajuće podatke);
  • dvije identične fotografije u boji dimenzija 4cm x 6cm (jednu fotografiju zalijepiti u indeks, a drugu na prijavni list);
  • dva popunjena prijavna lista (ŠV obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni);
  • uplatnica na iznos 5.00 EUR, za osiguranje, na račun Delta Generali osiguranja, Podgorica: 510-20746-76 (Nije obavezno!).

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Broj posjeta : 882


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.