Erasmus+ projekat 1FUTURE: Studijska posjeta i sastanak menadžment tima u Novom Sadu
Erasmus+ projekat <span class="CyrLatIgnore">1FUTURE</span>: Studijska posjeta i sastanak menadžment tima u Novom Sadu

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u periodu od 4. do 6. decembra 2023. godine, obavljena je studijska posjeta i sastanak menadžment tima ERASMUS+ projekta Udruženi za održivost – gradeći klimatski otporne zajednice na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji („jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU, 1FUTURE)“.

U okviru studijske posjete, učesnici su se upoznali sa aktivnostima i programima koje Fakultet tehičkih nauka sprovodi u sklopu nastavnih i istraživačkih aktivnosti u oblasti klimatskih promjena, održivog razvoja i upravljanja rizicima.

Jedan dio posjete bio je posvećen prezentaciji pet međunarodnih projekata na srodne tema, a u cilju razmjene iskustava.

Na sastancima menadžment tima partneri na projektu su prezentovali do sada postignute rezultate: radnu verziju izvještaja o praksama univerziteta u Evropi i univerziteta na zapadnom Balkanu u oblasti održivog razvoja; nacrt plana za  klimatske promjene i održivost koji treba da bude pripremljen i usvojen od strane univerziteta zapadnog Balkana, učesnika u projektu; koncept časopisa za održivi razvoj koji će biti pokrenut, kao i koncept platforme 1FUTURE koja će biti posvećena stručnjacima i drugim zainteresovanim za oblast održivog razvoja i klimatskih promjena. Analiziran je plan za naredni period i definisani zadaci do sljedećeg sastanka koji će se održati online u februaru 2024.godine.

Predstavnici Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore bili su  prof. dr Miloš Knežević, prof. dr Snežana Rutešić i doc. dr Željka Beljkaš.

Na linku  https://1future.feut.edu.al/wp-content/uploads/2023/11/1Future_Newsletter_1st_Edition-1.pdf   možete pronaći sve novosti koje se tiču projekta „jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU, 1FUTURE“.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.