Građevinski fakultet, 27.04.2019

Posjeta studenata gradilištu autoputa Bar-BoljarePosjeta studenata Građevinskog fakulteta gradilištu autoputa Bar-Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, je uspješno organizovana u subotu 20.04.2019. godine. Gradilište su obišli studenti specijalističkih studija konstruktivnog i saobraćajnog smjera studijskog programa Građevinarstvo, kao i studenti III godine osnovnih studija studijskog programa Menadžment u građevinarstvu.

Posjetu oko 50 studenata gradilištu autoputa Bar-Boljare, su ispred Građevinskog fakulteta organizovali prof. dr Mladen Ulićević i mr Mladen Gogić, uz nesebičnu podršku izvođača radova, kineske kompanije CRBC.

Studenti su obišli kamp izvođača radova na Bioču u okviru gradilišta mosta Moračica, gdje je izvršena prezentacija projekta a nakon toga su imali priliku da vide fabriku betona i da čuju više o tehnologiji proizvodnje i ugradnje betona na mostu Moračica. Izvršen je obilazak oporca A0 mosta Moračica, sa koga se mogla sagledati izrada rasponske konstrukcije, koja se izvodi konzolnom gradnjom simetrično sa stubova, izlivanjem na licu mjesta uz pomoć tzv. krletke u segmentima dužine od po 3,5m. Most Moračica je ukupne dužine 960m sa visinom najvećeg stuba od 161m, rasponska konstrukcija je visine 11,5m i širine 23m i predstavlja najzahtjevniji objekat na trasi. Nakon izgradnje ovaj most će biti najveći na Balkanu.

Izvršen je obilazak tunela i mosta Gornje Mrke, koji se nalaze na trasi od mosta Moračica prema Podgorici. Tunel ima dvije cijevi dužine 800m i 829m a oba mosta su dužine 296m. Posjećeno je i gradilište tunela Suka, koji je prvi tunel na dionici od Podgorice sa dužinama cijevi od 600m i 700m. Ispred ulaznog portala je izvršen obilazak potpornog zida od armirane zemlje.    

Građevinski fakultet se zahvaljuje kompaniji CRBC na ukazanom gostoprimstvu i prilici da se studenti našeg fakulteta upoznaju sa izazovima u izvođenju radova na jednom ovako složenom i reprezentativnom projektu, kakva je prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare.   

 

Broj posjeta : 684