Građevinski fakultet, 05.07.2019

Dopunsko obavještenje o upisu u 1. upisnom roku - korekcija rang listeKandidat Radovan Bojović (redni broj 114 na konaćnoj rang listi), koji je pravo upisa na osnovne studije Građevinskog fakulteta, u 1. upisnom roku, stekao na osnovu Člana 16 Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, može se upisati u subotu, 6. jula 2019. godine, od 10h do 12h, predajom svih potrebnih dokumenata za upis u kabinet br. 136 (1. sprat).

Ukoliko kandidat ne izvrši upis u navedenom terminu, gubi pravo upisa u ovom upisnom roku.

Broj posjeta : 799