Građevinski fakultet, 27.09.2019

Konkurs za upis na magistarske studije za studijsku 2019/20. godinuX

KONKURS

 

za upis na Akademske postdiplomske magistarske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu:

 

I Studijski program Građevinarstvo

  1. Konstruktivni smjer                                          10 studenata
  2. Saobraćajni smjer                                              5 studenata
  3. Hidrotehnički smjer                                            5 studenata
  4. Smjer za menadžment i tehnologiju građenja       5 studenata

 

II Studijski program Geotehnika                                  5 studenata

 

Školarina po semestru iznosi 1.000,00 eura.

Prijava na konkurs podnosi se uz sljedeće dokaze:

- Uvjerenje o završenim osnovnim i specijalističkim studijama (završene najmanje četvorogodišnje studije, odnosno najmanje 240 ECTS kredita);

- Uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama;

- Uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama,

- Kratka radna biografija;

- Kopija biometrijske lične karte ili kopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 

U prijavi, kandidat je obavezan naznačiti smjer koji želi da upiše. Prijava sa dokazima podnosi se Studenskoj službi Građevinskog fakulteta 30. septembra i 1. oktobra 2019. godine. Rezultati Konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli Fakulteta 2. oktobra 2019. godine. Upis kandidata obaviće se 4. oktobra 2019.godine. Upis studenata na Akademske postdiplomske magistarske studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILA%20STUDIRANJA%20NA%20POSTDIPLOMSKIM%20STUDIJAMA%20.pdf).

Broj posjeta : 828