Građevinski fakultet, 14.10.2019

Obnova godine na specijalističkim i magistarskim studijama - informativni sastanakInformativni sastanak studenata specijalističkih i magistarskih studija, koji su ove studije započeli prije studijske 2019/20. godine, sa prodekanom Građevinskog fakulteta: utorak 15.10.2019. godine, u 14.30h, sala 103.

Tema – obnova godine, odnosno prijava nepoloženih predmeta i/ili magistarskog rada.

Broj posjeta : 571