Građevinski fakultet, 05.03.2020

Erasmus+ konkursi za razmjenu studenata i osobljaX

Aktuelni konkursi za razmjenu studenata i osoblja, u okviru Erasmus+ programa, su objavljeni na stranici https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/61244-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2019-2020.

Rokovi za prijavljivanje su 10.03, 20.03, 01.04, 10.04... u zavisnosti od univerziteta-domaćina.

Za detaljnije informacije i pomoć u pripremi prijave, zainteresovani se mogu javiti prodekanu za međunarodnu saradnju (biljanas@ucg.ac.me, kabinet 112/dekanat).

Broj posjeta : 257