Građevinski fakultet

Konačna rang lista i obavještenje o upisu
Konačna rang lista i obavještenje o upisu

Objavljuje se

Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija studijskog programa Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2020/2021. godinu

 

 

Potrebno je da kandidati, koji su stekli pravo na upis, preporučenom poštom dostave:

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije (u boji);

- dva popunjena prijavna lista - ŠV obrazac (kupuje se u knjižari).

Molimo vas da navedenu dokumentaciju pošaljete što prije, kako bi stigla na Građevinski fakultet zaključno sa 16. julom 2020. godine (do 16h), s obzirom da je, u skladu sa instrukcijom Centralne komisije za upis na Univerzitet Crne Gore, upis neophodno okončati zaključno sa 16 julom 2020. godine, i do 16h dostaviti Centralnoj komisiji za upis broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok.

Naglašavamo da kandidati koji ne obave upis u navedenom roku, odnosno za koje ne pristigne tražena dokumentacija do navedenog roka, gube pravo na upis.

Dokumenti

Broj posjeta : 4353