Građevinski fakultet, 16.12.2020

Nagrađeni studenti Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne GoreX

Dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore je donio odluke o dodjeli nagrada najboljim studentima fakulteta, na osnovu ostvarenih uspjeha u studijskoj godini 2019/2020.

Image

Anja Glogovac je završila prvu godinu osnovnih studija u predviđenom roku, sa srednjom ocjenom položenih ispita "B" i indeksom uspjeha 9,32.

 

Image

Sanja Maslar je završila prvu i drugu godinu osnovnih studija u predviđenom roku, sa srednjom ocjenom položenih ispita "B" i indeksom uspjeha 9,27.

 

Image 

Ivona Krulanović je završila prvu, drugu i treću godinu osnovnih studija u predviđenom roku, sa srednjom ocjenom položenih ispita "A" i indeksom uspjeha 9,81.

 

Image 

Milica Martinović je završila specijalističke akademske studije studijskog programa Geotehnika u predviđenom roku, sa srednjom ocjenom položenih ispita "B" i indeksom uspjeha 9,00.

 

Image

Ivana Smolović je završila specijalističke akademske studije studijskog programa Građevinarstvo u predviđenom roku, sa srednjom ocjenom položenih ispita "B" i indeksom uspjeha 9,44.

 

Image

Jovana Strunjaš je završila specijalističke primijenjene studije studijskog programa Menadžment u Građevinarstvu u predviđenom roku, sa srednjom ocjenom položenih ispita "B" i indeksom uspjeha 9,38.

 

Broj posjeta : 1674