Građevinski fakultet

Informacija za studente master studija: prijava master rada
Na osnovu  PRAVILA STUDIRANJA NA MASTER STUDIJAMA, (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/6/objava/3716-pravilnici-uputstva-povelje-poslovnici) student master studija predlaže temu i mentora rada nakon završetka drugog semestra, a najkasnije do završetka trećeg semestra.

Tema master rada može da se izabere iz naučnih oblasti master studijskog programa. Za izabranu temu student podnosi prijavu na Formularu za prijavu teme master rada. Prijava se podnosi Komisije za postdiplomske studije. Mentori master rada mogu biti nastavnici koji su iz naučne oblasti master studija. Potrebnu pomoć studentu za pripremu teme pruža mentor, koji potpisuje saglasnost na temu.

Na osnovu podnesene prijave, uz saglasnost Komisije za postdiplomske studije i pribavljeno mišljenje Odbora za monitoring master studija UCG, Vijeće fakulteta imenuje mentora i komisiju za ocjenu master rada.

Dokumenti

Broj posjeta : 349