Građevinski fakultet, 18.02.2019

Doktorska disertacija autora mr Nikole Baše stavljena na uvid javnostiDoktorska disertacija pod naslovom „Efekti preraspodjele uticaja na granična stanja kontinualnih greda armiranih FRP armaturom“, autora mr Nikole Baše, dipl.inž.građ., stručnog saradnika Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Izvještaj o provjeri doktorske disertacije na plagijarizam i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije se stavljaju na uvid javnosti.

Dokumenti