Građevinski fakultet, 30.01.2020

VAŽNO: Podsjećanje studentima na rokove za plaćanje školarinePodsjećamo studente svih nivoa studija na Zaključak Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (u prilogu), kojim je odobreno plaćanje naknade za studiranje (školarine) za studijsku 2019/2020. godinu u ratama.

Obaveza studenata je da se pridržavaju rokova za izmirenje rata školarine, koji su naznačeni u predmetnom zaključku:

I rata: prilikom upisa godine;

II rata: 25.11. 2019. godine;

III rata: 10.02.2020. godine;

IV rata: 15. 04. 2020. godine.

Potrebno je izmiriti I, II i III ratu školarine, najkasnije do 10.02.2020. godine.

Ukoliko student ne izmiri rate, Uprava fakulteta biće primorana da primjeni nepopularne mjere.

 

UPRAVA FAKULTETA

Dokumenti

Broj posjeta : 1002