Vijeće fakulteta
Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa odredbama člana 56. stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 44/14, od 21. 10. 2014. i 52/14, od 16. 12. 2014. godine), i člana 63 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u realizaciji akata rektora Univerziteta Crne Gore, br. 01-2882, od 01. 12. 2014. i 01-838, od 31. 03. 2015. godine Vijeće Fakulteta političkih nauka čine

 

U skladu sa utvrđenom strukturom, Vijeće Fakulteta političkih nauka čine:

 Dr MILAN MARKOVIĆ, redovni profesor;

 Dr SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ, redovna profesorica;
 
 Dr SRĐAN DARMANOVIĆ, redovni profesor
 
 Dr SAŠA KNEŽEVIĆ, vanredni profesor,

 Dr NATAŠA RUŽIĆ, vanredna profesorica,

 Dr BORIS VUKIĆEVIĆ, vanredni profesor,

 Dr OLIVERA KOMAR, vanredna profesorica,

 Dr VESNA SIMOVIĆ ZVICER, vanredna profesorica,
 
 Dr DANIJELA VUKOVIĆ-ĆALASAN, vanredna profesorica,
 
 Dr UGLJEŠA JANKOVIĆ, docent
 
 Dr MEHMED ĐEČEVIĆ, docent
 
 Dr  ZLATKO VUJOVIĆ, docent

mr IVAN JEKNIĆ, saradnik u nastavi - predstavnik

ALEKSANDAR ŠIPČIĆ, predstavnik studenata

ANA ĐERIĆ, predstavnica studenata,
 
DŽENIS TAHIROVIĆ, predstavnik studenata.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.