Vijeće fakulteta
Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa odredbama člana 56. stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 44/14, od 21. 10. 2014. i 52/14, od 16. 12. 2014. godine), i člana 63 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u realizaciji akata rektora Univerziteta Crne Gore, br. 01-2882, od 01. 12. 2014. i 01-838, od 31. 03. 2015. godine Vijeće Fakulteta političkih nauka čine

 

U skladu sa utvrđenom strukturom, Vijeće Fakulteta političkih nauka čine:

 

Dr MILAN MARKOVIĆ, redovni profesor,

 Dr SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ, redovni profesor, 

 Dr SRĐAN DARMANOVIĆ, redovni profesor,

 Dr SAŠA KNEŽEVIĆ, redovni profesor,

 Dr BORIS VUKIĆEVIĆ, redovni profesor,

 Dr OLIVERA KOMAR, redovni profesor,

 Dr NATAŠA RUŽIĆ, vanredni profesor,

 Dr VESNA SIMOVIĆ ZVICER, vanredni profesor,

 Dr DANIJELA VUKOVIĆ-ĆALASAN, vanredni profesor,

 Dr IVAN VUKOVIĆ, vanredni profesor,

 Dr UGLJEŠA JANKOVIĆ, docent, 

 Dr MEHMED ĐEČEVIĆ, docent, 

 Dr ZLATKO VUJOVIĆ, docent,

 Dr ENA GRBOVIĆ,

 mr IVAN JEKNIĆ, saradnik u nastavi - predstavnik,

 VEDRAN VUJISIĆ, predstavnik studenata,

 MAŠA JOVANOVIĆ, predstavnica studenata,

 AMANDA UJKIĆ, predstavnica studenata.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.