Fakultet političkih nauka, 09.04.2021

Anketa Centra za afirmaciju i razvoj mladih Crne GoreX

 

Centar za afirmaciju i razvoj mladih Crne Gore kao društveno odgovorna organizacija ima za cilj da istraži stavove mladih povodom imunizacije i vakcinacije u borbi protiv virusa COVID-19. U daljem tekstu se nalazi anketa namijenjena studentima  kako bi imali relevantna saznanja o tome koliko su mladi informisani i spremni za imunizaciju. 

ANKETA

Broj posjeta : 181