Fakultet političkih nauka

Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom
 

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore organizovao je na Fakultetu političkih nauka, 15. novembra 2017. godine, radionicu o obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pored članova projektnog tima sa Univerziteta Crne Gore i partnera na projektu iz Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, radionici su prisutvovali studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta političkih nauka.

Radionica je organizovana u okviru obilježavanja Međunarodnog dana studenata i dio je aktivnosti projekta „Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - Trans2Work“, koji sa partnerima realizuje Pomorski fakultet Kotor. Rukovodilac studijskog programa za Socijalnu politiku i socijalni rad doc. dr Uglješa Janković je otvorio radionicu, navodeći da su tema radionice i ideja Projekta izuzetno važni za studente Fakulteta političkih nauka koji u svakodnevnom radu analiziraju razne aspekte društva i položaja studentske populacije u njemu.

O Projektu, dosadašnim aktivnostima, kao i o ulozi Univerziteta Crne Gore u cjelokupnom procesu povezivanja svršenih studenata sa invaliditetom sa poslodavcima govorila je koordinatorka Projekta ispred Univerziteta Crne Gore, doc. dr Tatijana Dlabač.  Anđela Radovanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore ukazala je na trenutnu poziciju studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori, kao i na mogućnosti unapređenja njihovog statusa, naglašavajući odredbe koje su propisane Zakonom o visokom obrazovanju.

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore David Perčobić i Aleksandra Mugoša su istakli ulogu te institucije u procesu zaposlenja studenata sa invaliditetom nakon sticanja visokoškolskog obrazovanja i predstavili web based tool platformu Trans2Work projekta, koja je projektovana na nivou cijelog konzorcijuma, da omogući studentima s invaliditetom da se uključe u program radne prakse. Nakon izlaganja otvorena je diskusija na kojoj su studenti postavili niz pitanja vezanih za Projekat.

Na radionici je istaknuta potreba da se podrži inicijativa za sprovođenje različitih oblika afirmativne akcije kako bi se proces studiranja što više prilagodio potrebama studenata sa invaliditetom. Takođe je najavljena i nabavka opreme prilagođene studentima sa invaliditetom za sve univerzitetske jedinice Univerziteta Crne Gore.