Fakultet političkih nauka

Na Fakultetu političkih nauka predloženo 140 mjesta za upis
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore za upis na prvu godinu studija, u studijskoj 2021/22. godini, predloženo je 140 mjesta, koliko je i predviđeno licencom, kazala je prodekanka za nastavu na ovom fakultetu prof. dr Vesna Simović Zvicer.

Isti broj je bio predložen i prethodne studijske godine, kada je na studijskom programu Politikologija i međunarodni odnosi upisano 60 studenata, na programu Socijalna politika i socijalni rad njih 40 i Medijske studije i novinarstvo - 40 studenata.

„Za upis na Fakultet političkih nauka posljednjih godina vlada veliko interesovanje. Najviše interesovanja je bilo za smjer Socijalna politika i socijalni rad, za koji se, posljednjih nekoliko godina prijavljuje duplo veći broj kandidata od broja koji je predviđen za upis. I ove godine očekujemo veliko interesovanje za upis na svim smjerovima, i to od strane najboljih srednjoškolaca“, kazala je prodekanka Simović-Zvicer.

Na Fakultetu političkih nauka će, za srednjoškolce iz Crne Gore, čiji podaci postoje u registru nadležnog ministasrtva, biti organizovan elektronski upis. Ovogodišnji upis je dio pilot projekta Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Univerziteta Crne Gore. Kandidati čiji podaci nisu potpuni ili srednju školu nijesu završili U Crnoj Gori, moći će da predaju dokumentaciju studentskoj službi fakulteta.

Za sva tri smjera prohodnost imaju gimnazija, licencirana srednja vjerska škola, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska, škola unutrašnjih poslova, s tim što za porogram Socijalna politika i socijalni rad, prohodnost ima, pored pomenutih, i medicinska škola.

Nakon trogodišnjih redovnih studija na Fakultetu su za sve studijske programe organizovane magistarske postdiplomske studije i trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu studiranja.

 

Korisni linkovi:

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

Informator

 

Medijske objave:

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/324896/na-fpn-u-predlozeno-140-mjesta-za-brucose.html

https://borba.me/na-fakultetu-politickih-nauka-predlozeno-140-mjesta-za-upis-brucosa/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/na-fakultetu-politickih-nauka-predlozeno-140-mjesta-za-upis-brucosa/

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-fakultetu-politickih-nauka-predlozeno-140-mjesta-za-upis

https://www.in4s.net/na-fakultetu-politickih-nauka-predlozeno-140-mjesta-za-upis/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/na-fakultetu-politickih-nauka-predlozeno-140-mjesta-za-upis

https://kodex.me/clanak/235335/na-fakultetu-politickih-nauka-predlozeno-140-mjesta-za-upis

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/324896/na-fpn-u-predlozeno-140-mjesta-za-brucose.html

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1584