Fakultet političkih nauka

Studenti i studentkinje FPN-a pohađali trening o načinu izvještavanja medija o mentalnim poremećajima
Studenti i studentkinje FPN-a pohađali trening o načinu izvještavanja medija o mentalnim poremećajima

Studenti studijskog programa Medijske studije i novinarstvo prisustvovali su treningu o izvještavanju medija o mentalnim poremećajima, koji su održale psihijatrice dr Tea Dakić, dr Aleksandra Ražnatović i psihijatar i psihoterapeut dr Aleksandar Popović.

Doktori psihijatrije istakli su najbolje mehanizme novinarskog izvještavanja na temu mentalnog zdravlja, sa fokusom na izvještavanje o slučajevima suicida i poremećajima ishrane.

Psihijatar i psihoterapeut dr Aleksandar Popović kazao je da način izvještavanja o mentalnom zdravlju znatno utiče na osobe sa mentalnim poremećajima. “U 18. vijeku smo imali primjer negativnog uticaja medijskog sadržaja na porast broja samoubistava kroz knjigu ‘Jadi mladog Vertera’. Ova pojava je i danas evidentna, a postiže se upravo kroz lošu praksu medijskog izvještavanja o samoubistvima”, naveo je Popović.

Psihijatrica dr Tea Dakić naglasila je značaj edukacije novinara i novinarki u oblasti mentalnog zdravlja i upozorila na pravilnu upotrebu stručne terminologije. “Senzacionalistički način izvještavanja i nedostatak suštinskih informacija o mogućnostima prevencije produbljuju ukorijenjene stigme i predrasude prema osobama sa mentalnim poremećajima”, zaključila je Dakićeva.

Poseban osvrt na izvještavanje o poremećajima u ishrani napravila je psihijatrica dr Aleksandra Ražnatović rekavši da se poremećaji ishrane mogu desiti svima u bilo kojoj uzrasnoj dobi, naročito uz popularizaciju društvenih medija. “Poremećaji u ishrani su sve češće podstaknuti nerealnim fizičkim izgledom uzora, aktuelnim trendovima i procvatom društvenih mreža”, upozorila je Ražnatovićeva.

Značaj teme izvještavanja medija o mentalnom zdravlju prepoznat je i Akcionim planom za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori za period od 2021. do 2023. godine.

Image

Broj posjeta : 429

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.