Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – Modul Žan Mone

21.09.2022


Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – Modul Žan Mone

PRVI POZIV ZA UPIS DRUGE GENERACIJE STUDENATA

na

Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog Modul Žan Mone,

 za studijsku 2022–2023. godinu

 

 

Filološki fakultet UCG raspisuje prvi poziv za upis DRUGE GENERACIJE studenata na modul Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – EMIMI u okviru projekta Žan Mone odnosno ERASMUS+ programa Evropske unije.

 

Poziv se raspisuje za studente master, specijalističkih, treće godine osnovnih studija Univerziteta Crne Gore.

Poziv je otvoren i za sve zainteresovane kandidate koji su završili ciklus redovnih studija i nastavljaju sa cjeloživotnim učenjem.

 

U procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji migracije i interkulutralni dijalog zauzimaju zapaženo i važno mjesto. Glavni ciljevi modula EMIMI su da studenti master i specijalističkih studija na Filološkom i Filozofskom fakultetu stiču nova znanja i vještine o evropskom procesu integracija, migracijama i interkuluralnom dijalogu, da razumiju značaj usvajanja evropskih vrijednosti kao ključne karike u demokratskom sazrijevanju crnogorskog društva i da razviju kritički stav u odnosu na sopstvenu ulogu u čitavom procesu.

 

Na institucionalnom nivou, cilj projekta je da promoviše multidisciplinarna istraživanja, inovativnost,  uspostavljanje veze između istraživanja i društva kroz proaktivnu ulogu na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, te sinergiju i saradnju između različitih fakultetskih jedinica na Univerzitetu Crne Gore.

 

Modul će realizovati odabrani tim profesora sa Filološkog, Filozofskog, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka.

 

Pohađanje EMIMI modula omogućiće studentima sticanje novih znanja i vještina :

1) evropskom radnom pravu;

2) poreskom i budžetskom pravu EU;

3) ulozi i značaju ključnih institucija EU;

4) istorijskom presjeku migratornih kretanja u Crnoj Gori i interkulturalnom dijalogu;

5) kreiranju, obradi i percepciji javnog mjenja u EU;

6) finansijskom tržištu i ekonomskim migracijama;

7) presjeku ideja i zalaganja za stvaranjem zajedničkog evropskog kulturnog prostora, frankofilskim vezama Francuske i Crne Gore, pozitivnom uticaju crnogorske frankofone dijaspore na proces evropskih integracija u našoj zemlji;

8) značaju lingvističkog i traduktološkog aspekta evropskih integracija;

9) osnovama kritičke analize diskursa i uticaju političkog i medijskog diskursa na kreiranje ideologija.

 

Pohađanje modula omogućiče studentima da:

  • razumiju kontekst Evropske unije, posebno u pogledu zajedničkih vrijednosti, principa jedinstva i različitosti, kao i svijest o evropskom kulturnom identitetu i istorijskom nasljeđu,
  • razumiju značaj i prednosti usvajanja evropskih vrijednosti za demokratski razvoj crnogorskog društva,
  • izgrade potreban stepen empatije u suočavanju sa problemima migranata i njihove integracije u društvo jednakih šansi,
  • vrednuju inovativne prakse učenja i podučavanja, kao odgovor na društvene izazove podržavajući promovisanje neformalnih vidova obrazovanja, vannastavnih aktivnosti, volonterskog i građanskog aktivizma u sopstvenom akademskom uspjehu.

 

Predloženi modul se sastoji od devet tematskih cjelina, koje će se realizovati jedanput, ili izuzetno, po potrebi, dva puta sedmično, u okviru dvočasovnih blokova u tokom zimskog i ljetnjeg semestra akademske 2022–2023. godine. Predavanja se održavaju na Filološkom fakultetu u Nikšiću sa kombinovanim modelom nastave (blended learning/uživo i/ili onlajn). Program modula se ne akredituje te isti ne predviđa ocjenjivanje. Obnavljanje gradiva i provjera znanja realizovaće se putem upitnika ili na drugi način primjeren datom predmetu.

 

Realizaciju Žan Mone EMIMI modula podržava Evropska unija kroz program ERASMUS+, a sufinansira ga UCG.

 

USLOVI UPISA

 

Na Žan Mone modul Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – EMIMI mogu se upisati studenti master, specijalističkih, treće godine osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Poziv je otvoren i za sve zainteresovane kandidate koji su završili ciklus redovnih studija i nastavljaju sa cjeloživotnim učenjem.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

  • Prijavni formular

 

Rok za podnošenje prijave je 30. septembar 2022. godine.

Prijava se podnosi na mejl adresu : emimi@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 134


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.