Konkurs za upis na master studije 2023-24. godine
Prijava na konkurs za upis na master studije na Fakultetu političkih nauka UCG za studijsku 2023/2024. godinu, podnosiće se u četvrtak, 28. septembra 2023. godine, na šalteru studentske službe od 9 do 14h. 

Kandidati se moraju pridržavati utvrđenih termina za predaju dokumenata.

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

140

Komparativna politika

30

Međunarodni odnosi

40

Socijalna politika i socijalni rad

40

Novinarstvo

30

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske studije obima 120 ECTS kredita ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Potrebna dokumentacija:
- originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama,
- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. 

Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta političkih nauka, a organizovaće se 29 i 30. septembra 2023. godine. 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 4.oktobrom 2023. godine, prema rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen na internet stanici i oglasnoj tabli Fakulteta političkih nauka.

Detalji konkursa dati su u dokumentu u prilogu.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.