Fakultet političkih nauka, 15.02.2019

Konsultacije sa Predstavnicima Sindikata medija Crne GorePredstavnici Sindikata medija Crne Gore, Marijana Camović, predsjednica i Radomir Kračković, potpredsjednik, održaće u srijedu 20.02. konsultacije sa studentima novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Predavanje će biti organizovano od 16 časova u sali broj V.

Cilj predavanja je informisanje studenata o nagradi za najbolji studentski rad na temu radnih uslova zaposlenih u medijima u Crnoj Gori. Naime, Sindikat medija Crne Gore (SMCG) i Evropska federacija novinara (EFJ), su povodom Dana novinara Crne Gore, raspisali konkurs za najbolju priču studenata o radnim uslovima zaposlenih u medijima u Crnoj Gori.

Pravo učešća imaju studentkinje i studenti novinarstva, medijskih studija i novinarstva i komunikologije i medija sa državnog i privatnih univetziteta u Crnoj Gori, uz dostavljanje dokaza o studentskom stutusu (potvrda sa fakulteta) i nazivu odsjeka.

Odluku o najboljem radu će donijeti tročlani stručni žiri sastavljen od predstavnika Sindikata medija, Evropske federacije novinara i novinarske zajednice.

Pobjednički rad biće nagrađen sa 200 eura i objavljen na web stranici Sindikata medija Crne Gore (www.sindikatmedija.me).

Radovi se mogu dostavljati na e-mail adresu sindikatmedija@usscg.me najkasnije do 01. marta 2019. godine. Prijave koje pristignu nakon roka ili budu nepotpune neće se razmatrati.

Konkurs se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i UNESCO-a, kao dio projekta Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj.