Fakultet političkih nauka, 06.09.2019

Važno obavještenjeUvaženi studenti,


Obavještavamo vas da Fakultet vrši uvid u evidencije o izvršavanju obaveza svakog studenta i u skladu sa evidentiranim stanjem i sprovodi odgovarajuće postupke za regulisanje statusa studenta.

Na osnovu Odluke o naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore student koji nije u potpunosti izmirio finansijsku obavezu po osnovu školarine iz prethodnog perioda ne može upisati narednu godinu studija.

Ukoliko je studentu omogućeno plaćanje naknade za studiranje / školarinu u ratama, po isteku roka za plaćanje posljednje rate, student koji nije platio naknadu za studiranje /školarinu u cjelosti, nema pravo da prijavi ispite za narednu studijsku godinu.

 

U skladu sa navedenim propisima, biće pokrenut postupak ispisa sa Fakulteta političkih nauka za studente koji ne izvršavaju svoje obaveze zaključno sa okončanjem upisa za studijsku 2019/20. godinu.

Broj posjeta : 1230