Fakultet političkih nauka, 01.10.2019

Preliminarne rang liste kandidata za upis na magistarske studije 2019/20. godine 

U prilogu možete preuzeti preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na magistarske akademske studije za studijsku 2019/20. godinu.

_____________________________________________________

Upis kandidata se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na studijama obima 240 ECTS kredita, nakon sprovedenog postupka rangiranja (Pravila studiranja na posdiplomskim studijama br. 08-582 od 26.02.2015. godine, član 15 stav 1). Konačni broj bodova određuje se tako što se dobijeni zbir podijeli sa ukupnim brojem kredita na studijskom programu, a zatim i sa brojem semestara provedenim na prethodnom nivou studija (Pravila studiranja na posdiplomskim studijama br. 08-582 od 26.02.2015. godine, član 16 stav 3). 

_______________________________________________

 

*NAPOMENA: Ukoliko kandidati smatraju da su oštećeni prilikom bodovanja i da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, prigovore mogu predati Arhivi Fakulteta političkih nauka do srijede, 2. oktobra 2019. godine do 12,00 časova.

Dokumenti

Broj posjeta : 838