Fakultet političkih nauka, 06.12.2019

Radionica u okviru nastave iz Metodologije društvenih istraživanjaX

Studenti Fakulteta političkih nauka će u okviru nastave iz Metodologije društvenih istraživanja biti u prilici da se upoznaju sa principima Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata koje je donijela Vlada Crne Gore. Predstavnici Sektora za koordinaciju, usklađenost i praćenje sprovođenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore će studentima na praktičnim primjerima pokazati kako kreirati mjerljive javne politike, te kako napisati ciljeve i indikatore javnih politika.

Uvodno predavanje će održati Zorka Kordić, pomoćnica generalnog sekretara Vlade, a zatim će na praktičnim primjerima sa studetima raditi Almedina Vukić, Marko Savić, Jovana Bulatović i Željko Vukčević.

Radionica je zakazana za utorak, 10. decembra u 9h, sala 3 na Fakultetu političkih nauka. 

Broj posjeta : 365