Fakultet političkih nauka, 23.09.2020

OVJERA SEMESTRA ZA STUDIJSKU 2020/21. GODINU 

STUDENTI KOJI SU ISPITNE OBAVEZE ZAVRŠILI U JUNSKOM ISPITNOM ROKU, OVJERU SEMESTRA I PRIJAVU ISPITA ZA STUDIJSKU 20210/21. GODINU MOGU IZVRŠITI 24. I 25. SEPTEMBRA 2020. GODINE U TERMINU OD 11.00 DO 13.00 ČASOVA.

Prilikom ovjere semestra studenti su u obavezi  da dostave:

-Index,

-Dokaz o uplati prve rate školarine (za studente koji se samofinansiraju) na broj žiro računa 510-12046-83.

 

napomena: STUDENTI KOJE ISPITNE OBAVEZE ZAVRŠAVAJU U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIJAVU ISPITA ZA NAREDNU GODINU MOGU IZVRŠITI NAKON VERIFIKACIONE SJEDNICE O ČEMU ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI PUTEM WEB STRANICE FAKULTETA.

Broj posjeta : 1124