Fakultet političkih nauka

Odbrana doktorske disertacije - MSc Ena Grbović
 

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

O B A V J E Š T A V A

 

javnost da će kandidatkinja MSc Ena Grbović  braniti doktorsku disertaciju pod nazivom SOCIJALNA PODRŠKA KAO FAKTOR UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA BIVŠIH KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U CRNOJ GORI NAKON REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE pred komisijom u sastavu:

 

- Dr Boban Mugoša, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

- Dr Ana Čekerevac, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

- Dr Velimir Rakočević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Odbrana će se održati u petak26. marta 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati svečanoj sali Fakulteta političkih nauka.

Broj posjeta : 230