Fakultet političkih nauka

Olivera Vučinić - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Olivere Vučinić pod naslovom  Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori za programiranje i implementaciju pretpistupnih fondova Evropske unije, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 109