Fakultet političkih nauka

Andrej Orlandić - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad kandidatkinje Andreja Orlandića pod naslovom  Reputacija Skupštine Crne Gore u  crnogorskoj javnosti, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 150