Fakultet političkih nauka

Uvjerenja o završenim osnovnim studijama
Studenti svih smjerova osnovnih studija Fakulteta političkih nauka koji su posljednji ispit položili u junskom ispitnom roku, mogu preuzeti uvjerenja o završenim osnovnim studijama lično na šalteru Studentske službe od 19. do 23. jula, u terminu predviđenom za rad sa studentima.

Broj posjeta : 195