Fakultet političkih nauka

Bojana Perić - odbrana master rada
 

Magistrantkinja Bojana Perić braniće magistarski rad  pod naslovom Uslađivanje crnogorskog regulatornog okvira sa regulativama EU u oblasti finansijskih usluga sa fokusom na uvođenje zelenih obveznica, dana 2. decembra 2021. godine, u 10.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, predsjednica Komisije

- Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

- Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

Broj posjeta : 181

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.