Fakultet političkih nauka

Sejla Lukač - odbrana master rada
 

Magistrantkinja Sejla Lukač braniće magistarski rad  pod naslovom Politika detanta u Hladnom ratu, dana 15. decembra 2021. godine, u 11.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

- Prof. dr Nenad Perošević, mentor

- Prof. dr Boris Vukićević , član Komisije

Broj posjeta : 135

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.