Fakultet političkih nauka

Enes Efović - odbrana master rada
 

Magistrand Enes Efović braniće magistarski rad  pod naslovom Politika Velike Britanije prema Knjaževini Crnoj Gori 1875-1880, dana 15. decembra 2021. godine, u 12.00 časova, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

- Prof. dr Nebojša Vučinić, mentor

- Prof. dr Boris Vukićević , član Komisije

Broj posjeta : 198

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.