Fakultet političkih nauka

Darinka Vlahović - odbrana master rada
 

Magistrantkinja Darinka Vlahović  braniće magistarski rad  pod naslovom Uloga globalnih i regionalnih sila u rješavanju arapsko-izraelskog sukoba , dana 25. marta 2022. godine, u 12.00 časova, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr Srđan Darmanović, predsjednik Komisije

- Prof. dr Saša Knežević, mentor

- Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 216

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.