Fakultet političkih nauka, 24.04.2018

Konkurs za učešće na programu Stenford univerziteta i FPN-a Leadership Academy for Development: The Role of Public Policy in Private Sector DevelopmentX

Centar za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Stenford univerziteta (SAD), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative raspisuju konkurs za učešće na treningu

Leadership Academy for Development: The Role of Public Policy in Private Sector Development

Petodnevnu intenzivnu obuku na ovom programu, namenjenom prevashodno predstavnicima poslovnog sektora, javne uprave i lokalne samouprave, akademske zajednice i civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, vodiće ugledni profesori Stenford univerziteta Fransis Fukujama (Francis Fukuyama) i Majkl Benon (Michael Bennon).

Program će se održati od 25. do 29.06.2018. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Radni jezik programa je engleski. Program se realizuje uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju.

Informacije o kriterijumima za selekciju kandidata, načinu prijave i kurikulumu programa možete pronaći u zvaničnom pozivu:

Dokumenti