Fakultet političkih nauka, 09.07.2018

O B A V J E Š T E NJ EStudenti kojima je neophodno izdavanje:

  1. Potvrde o studiranju,
  2. Uvjerenja o položenim ispitima, 
  3. Uvjerenja o završenim studijama,

iste mogu preuzeti u Studentskoj službi najkasnije do 20. jula 2018. godine od kada i zvanično počinje koleketivni godišnji odmor Univerziteta Crne Gore.