Fakultet političkih nauka, 11.11.2019

OBAVJEŠTENJE - UPLATA ŠKOLARINE 

Obavještavaju se studenti da su dužni uplatiti drugu ratu školarine za zimski semestar studijske 2019/2020. godine najkasnije do 25. novembra 2019. godine u periodu od 11.00 do 13.00 časova.

Studenti su obavezni dostaviti Službi za studentska pitanja:

    -  index i

    -  dokaz o uplati,

 

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na UPLATNICI unesu i svoj JEDINSTVENI KOD (JSK), koji se nalazi na Prijavnom  listu.

 

NAPOMENA: Studenti koji ne izmire školarinu za zimski semestar i ne dostave dokaz o uplati biće isključeni sa spiskova i neće biti u mogućnosti da polažu završne ispite.

Broj posjeta : 412