Fakultet političkih nauka, 08.07.2020

Božidar Denda - odbrana magistarskog rada 

Božidar Denda, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Evropske integracije i tranzicioni procesi na Balkanu, slučajevi Slovenije i Hrvatske, u petak, 17. jula 2020. godine sa početkom u 11.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Gordana Đurović, predsjednica Komisije

-Prof. dr Srđan Darmanović, mentor 

-Prof. dr Veselin Pavićević, član Komisije

Broj posjeta : 177