Fakultet političkih nauka, 10.07.2020

Odbrana doktorske disertacije - MSc Jelisaveta Blagojević 

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja MSc Jelisaveta Blagojević  braniti doktorsku disertaciju pod nazivom ULOGA VOJSKE U ARAPSKIM REŽIMIMA I TRANZICIJAMA. STUDIJA SLUČAJEVA: TUNIS, EGIPAT, BAHREIN, SIRIJA, LIBIJA I JEMEN pred komisijom u sastavu:

- Dr Saša Knežević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

- Dr Srđan Darmanović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

- Dr Zoran Stojiljković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Odbrana će se održati u ponedjeljak20. jula 2020. godine, sa početkom u 11:00 sati u svečanoj sali Fakulteta političkih nauka.

Broj posjeta : 190