Fakultet političkih nauka, 11.09.2020

Milica Abramović - odbrana magistarskog rada 

Milica Abramović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Odnos Evropske unije i NATO saveza na planu bezbjednosti tokom decenije nakon usvajanja Lisabonskog ugovora: Partneri ili konkurenti? u četvrtak, 17. septembra 2020. godine sa početkom u 12.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

-Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

-Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 142