Istorijski institut, 17.01.2021

Objavljen novi broj Istorijskih zapisa 1-2/2020X

Novi broj časopisa Istorijski zapisi 1-2/2020 dostupan je na veb stranici Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore.

U okviru rubrike Jubileji, povodom 70-ogodišnjice donošenja Šumanove deklaracije kao početka procesa formiranja Evropske unije, objavljeni su radovi prof. dr Gordane Đurović, Od Šumanove deklaracije do savremene unije: Integracioni put Crne Gore; i dr Bojana Jovanovića, Akcija i reakcija: Maršalov plan i Šumanova deklaracija.

U rubrici Članci publikovani su radovi Gilliane Monnier, Gilberta Tostevina, Gorana Pajovića, Nikola Borovinić, Mile Baković, Nova istraživanja paleolitskog nalazišta Crvena Stijena, istorijski kontekst; dr Antala Molnára, Kavaljer Franjo Bolica (†1653): Kotorski patricij na razdjelnici između Rima, Mletaka i Balkana; Burhana Čelebića, O nekim osmanskim natpisima kod starog Bara; Darka Bakića, Pitanje emigracije osmanskih podanika iz skadarskog i kosovskog vilajeta u Crnu Goru; dr Arpad Hornyak, The Integration of the Délvidék (Southern Parts of the Kingdom of Hungary) into the Administration of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. A Hungarian Perspective.

Segment Prilozi donosi rad Bojana Novakovića, Teritorijalno-upravna organizacija Onogošta (Nikšića) od XV do XVIII vijeka.

Cijeli broj Istorijskih zapisa 1-2/2020 možete naći na ovom linku.

Broj posjeta : 274