Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
469 Ministarstvo nauke CG Crna Gora na politčkoj i kulturnoj mapi Evrope CLIO MAP II2019-2021
743 COST Islamsko nasleđe: Narativi Istok, Zapad, Jug, Severno od Sredozemlja (1350-1750) IS-LE II2019-2023
744 Ostalo Zajednička istorija Centralne Evrope II2019-2021
742 COST Spoljna politika EU suočena s novim realnostima: percepcija, nadmetanje, komunikacija i odnosi ENTER II2019-2023
466 Bilateralni međunarodni Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive za naučnu saradnju II2019-2021
465 Bilateralni međunarodni GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-oblast Heibei u Kini II2019-2021
459 Ostalo Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori II2018-2020
460 Bilateralni međunarodni Planine u određenju identiteta Slovenije i Crne Gore PLAN ID II2018-2021
741 Bilaterala Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori II2018-2021
377 Bilateralni međunarodni Crnogorsko - hrvatski istorijski, književni i kulturni odnosi MOCROR II2017-2019
374 Archaeological survey in the Doclea Valley (Podgorica, Montenegro) II2017-2019
378 Bilateralni međunarodni Revitalizacija kulturne baštine kroz istorijske analize i nove primijenjene tehnologije:integracija između humanističkih i prirodnih nauka II2017-2019
740 Bilaterala Crna Gora i Austrija - političke, društvene i kulturne veze u XIX i XX vijeku II2017-2019
373 Bilateralni međunarodni Montenegro and Austria: Tracing political, social and cultural links in the 19th and 20th century II2016-2018
376 Bilateralni međunarodni Socio-Economic History and Cultural Heritage, the Present Day and Future of Alpine Pastures and Temporary Settlements in Montenegro and Slovenia II2016-2018
735 Ministarstvo kulture CG Crna Gora i Crnogorci u ruskoj periodici II2016-2016
737 Istorijat epigrafskih istraživanja u Crnoj Gori (Epigraphica Montenegrina) II2016-2016
738 Bilaterala Društveno-ekonomska istorija, kulturna baština, sadašnjost i budućnost planinskih pašnjaka i privremenih naselja u Crnoj Gori i Sloveniji II2016-2017
739 COST Arheološke prakse i znanje u digitalnom okruženju ARKWORK II2016-2020
736 Ministarstvo kulture CG Virtuelna prezentacija orijentalno-islamskog nasljeđa u Crnoj Gori II2016-2016
375 INVO-HERIC Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma-KATUN KATUN II2015-2017
734 Bilaterala Mediteranska kulturna baština: Italija i Crna Gora percepcije i perspektive II2015-2016
732 Ministarstvo kulture CG Artefakti materijalne kulture orijentalno-islamskog segmenta u Crnoj Gori – dinamika i način popunjavanja fondova i njihovog siromašenja prema muzejskim evidencijama i raspoloživoj naučnoj literaturi II2015-2015
733 Ministarstvo kulture CG Foto-monografija i izložba – Crna Gora u objektivu ateljea Marubi II2015-2015
730 Ministarstvo kulture CG Pisani tragovi islamskog orijenta u muzejskim i arhivskim fondovima Crne Gore II2014-2014
729 Ministarstvo kulture CG Monumenta Montenegrina Vaticana – istraživanja dokumenata u Tajnom vatikanskom arhivu II2014-2014
728 Ministarstvo kulture CG Doklea u Knjaževini-Kraljevini Crnoj Gori – Istraživanje, zaštita i prezentacija-publikovanje studije sa zbornikom dokumenata II2014-2014
727 Ambasade Crna Gora i Njemački Rajh. Dokumenti iz političkog arhiva službe inostranih poslova u Berlinu 1905-1914 II2014-2019
731 Ministarstvo kulture CG Digitalizacija antičkih natpisa Crne Gore II2014-2015
725 Bilaterala Habzburška monarhija u društvenom životu Crne Gore 1860-1912 II2013-2014
724 Ministarstvo kulture CG Diplomatija u izbjeglištvu - Iz diplomatskog arhiva kralja Nikole i crnogorskih vlada u egzilu 1916-1921 II2013-2013
723 Ministarstvo kulture CG Crna Gora i Bugarska u dokumentima Centralnog državnog arhiva Republike Bugarske II2013-2015
726 Bilaterala Kulturno-istorijsko nasljeđe istočne obale Jadrana II2013-2015
720 TEMPUS Kvalitet u istraživanju QIR II2012-2014
721 Ministarstvo nauke CG Crna Gora i Jugoistočna Evropa u spoljnoj politici Velikih Sila u prvoj polovini XX vijeka CGJESPOVES II2012-2016
719 Bilaterala Od Prešerna i Njegoša do samostalnih nacionalnih država II2012-2013
718 Bilaterala Kulturno-povijesni kontakt između Mediterana, Centralne Evrope i Balkanskog poluostrva. Primjer istočne Jadranske obale II2012-2013
722 Ministarstvo nauke CG Društvena istorija i kulturno-istorijsko nasleđe Crne Gore od ranog srednjeg vijeka do početka XIX vijeka DIKINCG II2012-2016