Istorijski institut

Predavanje dr Miljana Gogića na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u okviru CEEPUS projekta
U okviru realizacije programa CEEPUS mobilnosti (Shared history of Central Europe/ Zajednička istorija Centralne Evrope) dr Miljan Gogić, naučni saradnik na Istorijskom institutu, u periodu od 17. do 21. maja 2021. godine boravio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kao dio aktivnosti predviđenih planom boravka studentima istorije održao je online predavanje na temu "Kotor i Srbija u XIII vijeku".

Broj posjeta : 50