Istorijski institut

Sastanak Ambasadora NR Kine sa Direktorom Istorijskog instituta
U Rezidenciji Ambasade NR Kine u Podgorici, Ambasadora Nj. E. gospodina Lin Jin-a održan je  sastanak  sa direktorom Istorijskog instituta UCG dr Radoslavom Raspopovićem. Tema razgovora bila su pitanja razvoja postojećih  i uspostavljanja novih naučnih konatakta između  Istorijskog instituta UCG i naučnih institucija u  NR Kini.

Sastanak je organizovan u godini u kojoj se navršava petnaestogodišnjica od uspostavljanja diplomatskih odnosa  između dvije zemlje, što svakako zaslužuje adekvatan nivo medijske, ali i pažnje naučne i stručne javnosti. Bilo je riječi i o tome da ako ne ova, onda svakako neka druga, naredna godišnjica bi mogla biti povod za zajedničku publikaciju, pod naslovom: ”Crna Gora i Kina”, u kojoj bi bili objašnjeni vidovi saradnje dvije zemlje, na naučnom, kulturnom, diplomatskom, ili  ekonomskom planu, u periodu od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih odnosa.

U razgovoru je kao dobar primjer, do sada ostvarenih naučnih kontakata, koje treba dalje razvijati istaknuta potreba nastavka započetog posla na projektu bilateralnog  karaktera: GIS for regional cultural heritage: Methodology Based on Case studies from katuns on the Mountains of Kuči in Montenegro and cultural route sites of Beijing-Tianjin-Heibei Area of China. Projekat je odobren od strane Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva nauke i tehnologije NR Kine. Na njemu su  učestvovali istraživači iz Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore – dr Olga Pelcer-Vujačić (rukovodilac tima), dr Tatjana Koprivica, dr Slavko Burzanović i dr Ivan Laković. Kineski tim sačinjavaju dr Jie HE (rukovodilac tima), Chunyan ZHANG, Xiaoyan MI i Tao XU sa Univerziteta u Tianđinu, NR Kina. U periodu od 3. do 14.  septembra 2019, istraživači Istorijskog instituta UCG  –– boravili su u NR Kini i obišli lokalitete kulturnih ruta provincije Heibei, Pekinga, Badalinga, Tianđina i Jizhoua.  Takođe je na Univerzitetu u Tianđinu održano je nekoliko  predavanja u okviru teme:  Mountain Cultural Heritage In Montenegro: A Case Study Of Katuns. Kineske kolege su boravile u Crnoj Gori u periodu od 29. januara do 07. februara 2020 čime je saradnja nastavljena.

Osim u ovoj oblasti zajednički je konatatovano da bi naučno bilo veoma korisno da Ambasada NR Kine posreduje u uspostavljnju naučnih kontakata sa slavističkim i centrima za balkanistiku u NR Kini. Komparativna analiza pristupa tim temama i zajednički rad na projektima za koje bi naučne institucije iz dvije zemlje pokazale interes, ocijenjen je kao plodan put u razmjeni naučnih iskustava, kako u pogledu metodologije rada tako i sa stanovišta šireg konteksta izučavanja kulture slovenskih narod i nihove istorije, kao i istorije Balkana.

Razgovor se odvijao u vrlo srdačnoj  atmosferi, uz obostrano razumjevanje o potrebi širenja naučnih i institucionalnih veza, kakve već postoje u slučaju pomenutog naučnog projekta,  a sa preseljenjem dijela Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore u zgradu Istorijskog instituta UCG i na institucionalnom planu, a izražena je u posebno dobroj saradnji sa kineskom direktorkom Instituta, Luo Chunxia.

Broj posjeta : 436

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.