Istorijski institut

Radionica o diplomatiji u okviru projekta CLIO MAP
Istorijski institut Univerziteta  Crne Gore sprovodeći  aktivnosti na realizaciji projekta: „ Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP“,  u okviru radnog paketa „Diseminacija i promocija“, organizovaće radionicu o diplomatiji, pod nazivom: „ Diplomatija i diplomate Crne Gore“.

Uvodna saopštenja podnijeće dr Radoslav Raspopović i prof. dr Boris  Vukićević.

Pozivamo sve zaniteresovane da prisustvuju i aktivno učestvuju u radu radionice, u okviru  široko definisane naslovne teme.

Radionica će se održati u Biblioteci Istorijskog institituta UCG, 17. 09. 2021. sa početkom u 10 h.

Broj posjeta : 89