Istorijski institut

Radionica „Diplomatija i diplomate Crne Gore“ u okviru projekta CLIO MAP
Sprovodeći  aktivnosti na realizaciji projekta: „Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP“,  u okviru radnog paketa „Diseminacija i promocija“, Istorijski institut Univerziteta  Crne Gore organizovao je radionicu na temu: „Diplomatija i diplomate Crne Gore“. Radionica je održana u Biblioteci Istorijskog institituta UCG, 17. 09. 2021. godine.

Uvodna saopštenja podnijeli su dr Radoslav Raspopović i prof. dr Boris  Vukićević.

U svom obraćanju dr Radoslav Raspopović se bavio pitanjem uticaja diplomata i diplomatije Crne Gore na nivo njene prepoznatljivosti na diplomatskoj i političkojh mapi Evrope, s obzirom stepen institucionalne  i kadrovske osposobljenosti. Napravljen je i osvrt i na period postojanja faktičke državnosti Crne Gore, u kome je ona  političkim kontaktima i međunarodnim vezama, i prije sticanja međunarodnog subjektiviteta ostvarila zavidan nivo svoje geopolitičke prepoznatlivosti u Evropi. U nastavku njegovog izlaganja  bilo je riječi o tome kako se taj proces razvijao poslije sticanja nezavisnosti  na Berlinskom kongresu 1878.

Prof. dr Boris Vukićević je govorio o crnogorskim diplomatama u jugoslovenskoj diplomatiji. Akcenat njegovog izlaganja bio je na periodu nakon konstituisanja federalne jugoslovenske države posle Drugog svjetskog rata.  U vezi sa periodom u kome je Crna Gora imala status republike, kao jedna od federalnih jedinica, profesor Vukićević je naveo brojne podatke o zastupljenosti  diplomata iz Crne Gore u jugoslovenskoj diplomatskoj službi uz komparativne analize sa stanjem o učešću kadrova iz Crne Gore u diplomatskom životu kraljevine SHS. Takođe je iznio i zanimljiva zapažanja o dipolomatskim aktivnostima koje sprovodi Crna Gora nakon sticanja nezavisnosti 2007. godine.

Izlaganje profesora Vukićevića izazvalo je pažnju prisutnih pa su se oni diskusijama, i postavljanjem pitanja uključili u rad radionice. U radu radionice učestvovali su istraživači Istorijskog instituta, kao i kolege sa Fakulteta političkih nauka UCG.

Broj posjeta : 233

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.