Istorijski institut

Predavanja istaknutih naučnika u Istorijskom institutu
Predavanja istaknutih naučnika u Istorijskom institutu

Prredavanja istaknutih naučnika - arheologa, koja su otvorena za javnost, biće održana u utorak, 12. aprila, 2022. godine, od 11 časova, u biblioteci Istorijskog instituta. Predavači na teme su: 

  • Gilliane Monnier, Gilbert Tostevin - The lives of the Neanderthals at Crvena Stijena
  • Blagoje Govedarica - Sakralna simbolika kruga i ideološki značaj grobnih tumula

Image

Prof. dr Gilliane Monnier je vanredni profesor antropologije na Univerzietu u Minesoti. Objavila je preko 25 članaka i poglavlja u knjigama i dobila je Fulbrightovu stipendiju za boravak u Izraelu 2016-17 i Crnoj Gori 2020-21 (odgođeno za 2021-22). Njeno istraživanje podržali su Nacionalna naučna fondacija i Istorijsko društvo Minesote. Njena istraživačka interesovanja su usmerena na evoluciju neandertalaca; konkretno, ona nastoji da razjasni evoluciju ponašanja neandertalaca kroz analizu njihovih kamenih oruđa i drugih dokaza o njihovim aktivnostima na paleolitskim nalazištima širom Evrope. Od 2018. godine zajednički rukovodi (sa Gilom Tostevinom i Goranom Pajovićem iz Narodnog muzeja Crne Gore) arheološkim istraživanjama na Crvenoj Stijeni u Crnoj Gori. Na ovoj lokaciji je evidentirana najtrajnije ljudsko stanište na Balkanu i sadrži važne informacije za naše razumijevanje adaptacija neandertalaca u jugoistočnoj Evropi. Na Univerzitetu u Minesoti, Monnier predaje Uvod u arheologiju, Uvod u ljudsku evoluciju, Neandertalce, Eksperimentalnu arheologiju, Mikroarheologiju i Antropološki dizajn istraživanja.

Prof. dr Gilbert Tostevin takođe je profesor antropologije na Univerzitetu u Minesoti. Objavio je knjigu Seeing Lithics: A Middle-Range Theory for Testing for Cultural Transmission in the Pleistocene (2012, Oxbow Press & Peabody Museum, Harvard University), i preko 30 članaka i poglavlja u knjigama. Njegova arheološka istraživanja na paleolitskim lokalitetima u Češkoj i Crnoj Gori podržana su od strane Nacionalne naučne fondacije i fondacije Leakey. Njegovi istraživački interesi uključuju komparativnu studiju evolucije ponašanja neandertalca i ranog modernog čovjeka, posebno kroz proučavanje kulturnog prijenosa i drugih adaptivnih procesa koji uključuju litičku tehnologiju.

Prof. dr Blagoje Govedarica je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1973. godine studije arheologije i ilirologije, gdje je i magistrirao 1980. godine. Na istom fakultetu je doktorirao 1988. godine.  Habilitaciju je odbranio na Univerzitetu u Heidelbergu 2000. godine, čime je dobio licencu za visokoškolsku nastavu (venia legendi). Godine 1973. počinje raditi u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu u oblastima arheologije, zaštite i očuvanja spomenika kulture. Predmet njegovih istraživanja su periodi eneolita, bronzanog i željeznog doba na području Evroazije. Od 1992. godine djeluje u SR Njemačkoj, gdje se pored naučno-istraživačkog bavi i pedagoškim radom, kao profesor na univerzitetima u Heidelbergu i Berlinu. Obavio je arheološka iskopavanja na više od 50 arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, SR Njemačkoj, Moldaviji i Ukrajini. Do sada je objavio oko 120 naučnih radova, kao i tri monografije. Od 2001. godine obavlja dužnost odgovornog urednika časopisa Godišnjak/Jahrbuch u Sarajevu. Dopisni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH i Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu. Mada je penzionisan 2016. godine, Blagoje Govedarica i dalje aktivno djeluje kao honorarni profesor na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i kao Direktor Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH u Sarajevu.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 211

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.