Walkshop Doclea u okviru Dana nauke i inovacija
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U muzeju u Podgorici i na lokalitetu Dokleja, 1. i 2. oktobra 2022. godine, naučni saradnici Istorijskog instituta dr Tatjana Koprivica, dr Olga Pelcer-Vujačić, dr Slavko Burzanović i dr Ivan Laković, kao i članica italijanskog projektnog tima dr Lučija Alberti održali su predavanja i walkshopove sa učenicima/-cama sedam osnovnih škola iz Podgorice u šest termina. Na ovaj način rezultati naučnih istraživanja o crnogorskoj kulturnoj baštini i posebno Dokleji, jednom od najznačajnijih antičkih lokaliteta u Crnoj Gori, predstavljeni su široj populaciji školskog uzrasta.

Aktivnosti su realizovane u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica ˗ Sekretarijatom za kulturu i sport i JU Muzeji i galerije Podgorice. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.