Istorijski institut, 30.04.2020

Specifičnost biblioteke Istorijskog instituta UCGI istraživački rad trpi zbog mjera prevencije i suzbijanja novog koronavirusa, jer uprkos tehnološkim inovacijama, konvencionalno korišćenje bibliotečke i arhivske građe neizbježan je korak. Tako je u domenu istoriografije, specijalna biblioteka poput Biblioteke Istorijskog instituta koja posjeduje posebne zbirke stare i rijetke knjige, periodiku, rukopise i izdanja u kojima se nalaze informacije za produbljivanje znanja u naučno-istraživačkom radu neobično važna; i s nestrpljenjem čekamo normalizaciju stanja.

U međuvremenu, korisnici svakako mogu istražiti fond kroz bibliotečki elektronski katalog jer Biblioteka aktivno participira u uzajamnom COBISS katalogu sa približno 60% naslova "unešenih" u lokalnu bazu. Takođe su online dostupni digitalizovani sadržaji nekih raritetnih izdanja i stara periodika nastala u prvoj polovini 19. vijeka, kao i kompletna godišta časopisa “Istorijski zapisi”.

Fond Istorijskog instituta sadrži fundamentalna i specijalizovana djela (knjige, rukopise, brošure, novine, časopise i dr.) koje su po sadržaju iz usko stručnih oblasti, prije svega istoriografije kao multidisciplinarne nauke, ali i drugih graničnih disciplina. Takođe, sadrži i sve one materijale koji nastaju kao rezultat naučno-istraživačkog i obrazovnog rada: naučne i stručne radove, zbornike, separate, magistarske i doktorske disertacije… Kao posebne cjeline čuva legate istaknutih naučnika i bogat fond referalne literature. Posebni status imaju publikacije koje po svojoj vrijednosti spadaju u spomenike kulture kako propisuje odgovarajući zakon.

Pored navedenog, fond Biblioteke stalno se obogaćuje kupovinom, poklonima, razmjenom sa naučnim i srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva i izdanjima Istorijskog instituta. Nabavljaju se u osnovi sadržaji stručne, naučne, kulturne i umjetničke vrijednosti, kao i sve vrste sekundarnih i tercijalnih informacionih izvora sa područja nauke, struke i discipline svoje matične ustanove. Stare i rijetke knjige i stara periodika, rukopisi i arhivsko-memoarska građa, rječnici, priručnici i enciklopedije izdaju se na korišćenje kulturnim i javnim radnicima i studentima isključivo u čitaonici Biblioteke.

Primjenjujući novu informacionu tehnologiju, Biblioteka pruža usluge za raspoložive izvore informacija, prije svega baze podataka. Online dostupni katalog sa trendom ukidanja klasičnih kataloga osigurava veći stepen pružanja usluga, istovremeno usaglašavajući popularisanje knjige i čitanja. U online okruženju, Biblioteka postupno i retroaktivno osigurava sistematski rast fondova kroz kataloško-bibliografsku obradu informacija u uzajamnom katalogu jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema programske platforme.

Tehnološke inovacije dovode do promjena postojećih navika koje postupno stvara novo okruženje i novi način komuniciranja biblioteka i dijeljenja resursa. Automatizacija procesa bibliotečkih poslova uslovila je unaprijeđenje načina komunikacije sa bibliotekama sistema, što se tiče dijeljenja međusobnih resursa. Servisi za raspodjelu dokumenata elektronskim putem su mnogo više prihvatljivi i kompetitivni u cijeni u odnosu na sistem međubibliotečke pozajmice.

Na čelu Biblioteke nalazi se dr Snežana Jovanović, bibliotekar savjetnik.

Broj posjeta : 469