Istorijski institut, 05.11.2020

Kulturna baština Crne Gore predstavljena međunarodnoj stručnoj publiciProjekat Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP, predstavljen je i pred stručnom međunarodnom publikom, na EuroMed 2020 konferenciji, koja se bijenalno održava na Kipru.

Posrijedi je jedna od najznačajnijih konferencija u domenu digitalne kulturne baštine, na kojoj je učestvovalo više od hiljadu naučnika iz 77 zemalja svijeta. Zbog epidemiološke situacije, konferencija je održana onlajn.

Rad Mapiranje kulturnog nasljeđa: Clio Map, Crna Gora (Mapping cultural heritage: CLIO MAP, Montenegro) predstavili su istraživači na projektu Olga Pelcer-Vujačić, Marko Krevs i Zerina Ćatović.

Istraživači Istorijskog instituta UCG u saradnji sa partnerima iz Slovenije predstavili su crnogorski projekat i podijelili iskustva na kompleksnim projektima mapiranja kulturnih dobara i izgradnje jedinstvene baze podataka.

Rad s ovog naučnog skupa biće objavljen i u prestižnoj Springer publikaciji Lecture Notes in Computer Studies, koji je indeksiran u SCOPUS bazi.

Dokumenti

Broj posjeta : 360