Građevinski fakultet, 27.08.2018

Predaja samostalnih radova u septembarskom rokuKandidati koji polažu ispit u septembarskom roku predaju samostalni rad u štampanoj (pisanoj) formi, prije početka pismenog dijela ispita. Rad se može predati predmetnom nastavniku ili saradniku. Napominjemo da radovi treba da budu originalni urađeni strogo prema zadatoj postavci i podacima. Podsjećamo Vas da nije svrsishodno predavati radove sa elementima na koje smo u junskom ispitnom roku ukazali kao na neprihvatljive.