Fakultet političkih nauka, 07.02.2018

Termin prvog ispitnog rokaTermin prvog ispitnog roka je četvrtak, 8. februar u 16:30.